สายไฟแต่ละชนิดใช้งานต่างกันอย่างไร


สายไฟแบ่งเป็น 2 ชนิด คือสายไฟแรงสูง High Voltage และไฟฟ้าแรงต่ำ Low Voltage

 
สายไฟฟ้า  มาตรฐาน จาก กระทรวง อุตสาหกรรม TIS. 11-2531
THW : 750 V 70oC PVC INSULATED, SINGLE CORE.

CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper,
Size 0.5 mm2 up to 500 mm2
INSULATION : PVC-Any colour.
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC.
Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,500 volts.
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 4
VAF : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE.

NUMBER OF CORE : 2 cores.
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper,
Size 0.5 mm2 up to 35 mm2
INSULATION : PVC.
COLOUR : Light Grey, Black
SHEATH : PVC.
COLOUR : White.
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC.
Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 3000volts.
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 2
VAF-GRD : 300V 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT TYPE, WITH GROUND.

NUMBER OF CORE : 2 cores.
CONDUCTOR : Solid and stranded annealed copper,
Size 1 mm2 up to 35 mm2
GROUND WIRE : Ground conductor size 1 mm.2up to 10 mm.2
INSULATION : PVC.
COLOUR : 2 core-Light grey, Black.
3 core-Light grey, Black, Red.
Ground core-Green/Yellow
SHEATH : PVC. colour : White
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC.
Circuit voltage not exceeding 300 volts.
TESTING VOLTAGE : 2,000 volts.
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 11
VCT : 750 70oC PVC INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABLE

NUMBER OF CORE : Up to 4 cores.
CONDUCTOR : Flexible annealed copper wires.
Size 0.5 mm2 up to 95 mm2for single core.
Size 0.5 mm2 up to 35 mm2for multi core.
INSULATION : PVC.
COLOUR : Single core-Black.
2 core-Light grey, Black.
3 core-Light grey, Black, Red.
4 core-Light grey, Black, Red, Blue.
SHEATH : PVC.
COLOUR : Black
CLASSIFICATION : Maximum conductor temperature 70oC.
Circuit voltage not exceeding 750 volts.
TESTING VOLTA
GE : 2,500 volts.
REFERENCE : TIS 11-2531, Table 9

ราคา สายไฟฟ้า

VAF

2X1.0

640

VAF-GRD

2X1.0/1.0

1,305

 

2X1.5

895

 

2X1.5/1.0

1,693

 

2X2.5

1439

 

2X2.5/1.5

2,349

 

2X4.0

2266

 

2X4.0/2.5

3,376

 

2X6.0

3703.60

 

2X6.0/4.0

4,711

 

2X10

5828

 

 

 

 

2X16

9500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THW

1.5

444

THW

50

14439.6

 

2.5

659.23

 

70

13,300

 

4

1,004.85

 

95

17,500

 

6

1,648.05

 

120

22,200

 

10

2,652.99

 

150

28,000

 

16

4,048

 

185

34,000

 

25

7,560

 

240

45,500

 

35

10,035.90

 

300

56,000

 

VCT

2X1.0

1,430

 

2X1.5

1,740

 

2X2.5

3,050

 

3X1.0

1,940

 

3X1.5

2,410

 

3X2.5

3,700

 

 

สายไฟฟ้าที่ใช้งานตามอาคาร (Building Wire)
เป็นสายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า 300V 600V และ 750V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ.(TIS) เช่น สายไฟฟ้าชนิด THW, VAF, VAF-GRD
สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable)
สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-N, NYY-GRD
สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 0.6/1 KC-CV/XLPE


สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันขนาดกลาง (Medium Voltage Power Cable)
สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิ ได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE,  3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE, 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น
สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันสูง (High Voltage Power Cable)
สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 12/20(24) KV-CV/XLPE, 18/30(36) KV-CV (copper wire screened) /XLPE และ 115 KV-CE (copper wire screened)/XLPE เป็นต้น
สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
สายไฟฟ้าแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F
นอกจากนี้ยังมีสายไฟฟ้าควบคุมชนิดที่มีแผ่นทองแดงหุ้มกันสัญญาณรบกวนอีกที่มีขนาดแรงดัน 600 V-CVV-S หรือ 0.6/1 KV-CVV-S ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-S
สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (Flexible Wire)
เป็นสายแรงดันต่ำขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงเส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องขับเคลื่อนไปมาเช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD
สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appiance Wire)
สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้  60oC, 70oC, 90oC, 105oC เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น, ทีวี, เตารีด, แอร์ เป็นต้น เช่นสายไฟฟ้าชนิดชนิด VFF, VTF, VSF
สำหรับสายไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน
ซึ่งในทางเทคนิคมีชื่อเรียกกันดังนี้
- Wire หมายถึงเส้นลวดที่ใช้เป็นสายตัวนำไฟฟ้า (เปลือย )
- Cord หมายถึงสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก มีฉนวนแบบอ่อนตัวที่สามารถบิดงอได้ง่ายที่ใช้ตามบ้านอาคารทั่วไป
- Cable หมายถึงสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ใช้ฝังใต้ดิน ทอดข้ามแม่น้ำ หรือเป็นสายเปลือยแขวนลอย
ลักษณะที่สำคัญของสายไฟฟ้าจะอยู่ที่ความสามารถที่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ชนิดของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนที่หุ้ม ประเภทของการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าจะทนได้ขณะใช้งาน และสภาพความแข็งแรงทางกล

 สายไฟฟ้า(Electric Wire and cable) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการเดินสายไฟฟ้าตามแหล่งต่างๆ สายไฟฟ้า 
    การแบ่งประเภทของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1. สายไฟฟ้าที่มีฉนวนห่อหุ้ม สายไฟฟ้าชนิดนี้มีใช้งานกันมากตามอาคารบ้านเรือน และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด สายไฟฟ้าที่มีฉนวนห่อหุ้มยังมีหลายชนิดได้แก่
 - สายไฟฟ้าที่ห่อหุ้มภายนอกด้วยด้ายถัก ได้แก่ สายไฟฟ้าที่ห่อหุ้มด้วยยาง แต่ภายนอกจะถักด้ายห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่ง ใช้กับเตารีดและเครื่องให้ความร้อน
- สายหุ้มยาง เป็นสายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยยางที่มีทั้งแบบธรรมดาและแบบทนความร้อน สายไฟฟ้าแบบนี้จะเปื่อยและเสื่อมคุณภาพเร็ว ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้งาน
- สายหุ้ม PVC ชนิดนี้มีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ ไม่ติดไฟ ทนความร้อน แข็งเหนียว ไม่เปื่อยง่าย นิยมใช้งานมากที่สุด
- สายหุ้มพลาสติกธรรมดา เป็นสายอ่อนเส้นเล็ก ภายในมีหลายเส้น เป็นสายไฟที่ไม่ถาวร ติดไฟได้ง่าย
- สายเดี่ยว เป็นสายไฟฟ้า 1 เส้น มี 1 แกน ใช้เดินทั้งภายในและภายนอกอาคาร สายไฟฟ้าชนิดนี้ ถ้าเดินในอาคารนิยมใช้ร้อยในท่อแล้วยึดท่อกับผนัง หรือฝังท่อในเสาหรือพื้น บางครั้งก็นำมาใช้เดินภายนอกอาคาร การเดินสายเดี่ยวนี้ไม่นิยมเดินตีคลิป แต่จะเดินในท่อหรือวางรางเหล็กเสมอ หรือยึดติดกับผนังโดยใช้ประกับยึดเป็นช่วง ๆ
- สายคู่ เป็นายไฟฟ้าที่ใช้เดินภายในอาคาร เป็นสายไฟฟ้าชนิด 1 เส้นมี 2 แกนหรือาจทำพิเศษให้มี 3 แกน โดยมีสายดินอีก 1 แกน
- สายเคเบิลใต้ดิน เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวน PVC หุ้มลวดทองแดงอยู่แล้วยังมีฉนวนหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
- สายเคลือบน้ำยาหรือสายอีนาเมล เป็นสายเปลือยที่เคลือบน้ำยาเคมี ใช้งานกันมากในงานพันขดลวดไดนาโม มอเตอร์ หม้อแปลง ฯลฯ
- สายที่มีเปลือกโลหะหุ้ม นิยมใช้ฝังเข้ากับผนังตึก สายไฟฟ้าชนิดนี้มีราคาแพง
2. สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มภายนอก ใช้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงระหว่างเขื่อนกับสถานีจ่ายไฟหรือเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ สายเปลือยสามารถจุกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสายหุ้มฉนวนที่มีขนาดและพื้นที่เท่ากันได้เกือบเท่าตัว เนื่องจากขึงไว้ในที่สูงและมีลมพัดผ่านตลอดเวลา เป็นการระบายความร้อนให้กับสายไฟฟ้า ทำให้สายไฟฟ้าไม่เกิดความร้อน สายเปลือยใช้กับระบบไฟแรงสูงที่มีแรงดัน 11 กิโลโวลต์ขึ้นไป สายเปลือยที่นิยมใช้งานได้แก่ สายอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบาและราคาถูก มีอยู่หลายชนิดได้แก่
- สายอะลูมิเนียมล้วน ทำจากเส้นลวดอะลูมิเนียมล้วนขนาดเท่า ๆ กัน พันตีเกลียวเป็นชั้น ๆ สายไฟฟ้าชนิดนี้รับแรงดึงได้ต่ำมาก จึงไม่สามารถขึ้งสายไฟให้มีระยะห่างมาก ๆ ได้
- สายอะลูมิเนียมผสม เป็นสายไฟที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม 99% แมกนีเซียม0.5% และซิลิคอน 0.5% มีความเหนียวและสามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าอะลูมิเนียมล้วน ใช้ขึงสายไฟที่มีระยะห่างมาก ๆ ใช้ในงานเดินสายไฟบริเวณชายทะเล
- สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก เป็นสายอะลูมิเนียมตีเกลียวที่มีสายเหล็กอยู่ตรงกลางทำให้รับแรงดึงได้สูงขึ้น จึงนิยมใช้สายอะลูมิเนียมแกนเหล็กกับสายงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่มีระยะห่างของช่วงเสายาวมาก ๆ เช่น เสาโครงเหล็ก สายอะลูมิเนียมแกนเหล็กจะไม่ใช้งานในบริเวณชายทะเล เพราะไอของเกลือจะเกิดการกัดกร่อนสายไฟฟ้า ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- สายอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่คล้ายกับสายอะลูมิเนียม
แกนเหล็ก แต่รับแรงดึงได้น้อยกว่า
สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผู้ใช้ เช่น กฟผ., กฟภ.,กฟน
 สายไฟฟ้ายังแยกย่อยออกไปเป็นแต่ละแบบดังนี้

       สายไฟฟ้าแบบเปลือย      ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร

               สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)

               สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)

               สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

               สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)

               สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)

               สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

       สายไฟฟ้าแบบหุ้ม    สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆไป           

               สาย Partial Insulated Cable (PIC Cable)

               สาย Space Aerial Cable (SAC Cable)

               สาย Preassembly Aerial Cable

               สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)

สายไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Cable) เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป

              วีเอเอฟ (VAF Cable)

              ทีเอชดับเบิลยู (THW Cable)  

              เอ็นวายวาย (NYY Cable)

               วีซีที (VCT Cable)

 นี้คือประเภทของสายไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไปที่เราพบเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรามีสายไฟฟ้าทุกขนาดจำหน่ายในราคายุติธรรมจัดส่งทั่วประเทศ

 ประเภทยี่ห้อสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าไทย ยาซากิ(Thai Yazaki)  สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (Bangkok Cable) สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ(PhelpsDodge Cable) สายไฟฟ้าฟลูเลอร์ (Fuhere Cable) สายไฟฟ้าจรุงไทย(CTW Cable)ผู้ตั้งกระทู้ วราวุธ คำอินทร์ (varavut-at-telepart-dot-net) :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-24 09:55:34 IP : 124.120.104.45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1928810)

ขอบคุณเด้อ............

ได้ความรู้ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากรู้ วันที่ตอบ 2009-04-23 11:37:00 IP : 222.123.201.15


ความคิดเห็นที่ 2 (1947404)

ตอบมาได้      ขอบคุณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตอบมาได้ ขอบคุณมาก วันที่ตอบ 2009-06-06 17:26:40 IP : 112.142.11.81


ความคิดเห็นที่ 3 (1980537)

ดีมากๆครับเป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยรู้สายไฟอื่นๆที่เคยเห็นเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น จา วันที่ตอบ 2009-09-04 07:06:32 IP : 124.120.102.48


ความคิดเห็นที่ 4 (2001758)
ดีมากๆๆครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น 1234567 (khamik-dot-bu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-02 08:19:57 IP : 222.123.174.173


ความคิดเห็นที่ 5 (2004364)

ขอบคุณคับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น็อตE.P วันที่ตอบ 2009-11-08 13:55:25 IP : 117.47.116.165


ความคิดเห็นที่ 6 (2105642)
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น 1122 วันที่ตอบ 2010-09-08 20:05:28 IP : 118.174.213.205


ความคิดเห็นที่ 7 (2105643)
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น 1122 วันที่ตอบ 2010-09-08 20:05:29 IP : 118.174.213.205


ความคิดเห็นที่ 8 (2110162)

ข้อมูลชัดเจนภาพประกอบดีอ่านแล้วเข้าใจง่ายดี

ผู้แสดงความคิดเห็น TEE วันที่ตอบ 2010-09-17 21:48:36 IP : 222.123.74.193


ความคิดเห็นที่ 9 (2120258)

ความรู้ คือการไคว้คว้า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เกื้อ วันที่ตอบ 2010-10-18 20:02:06 IP : 182.232.126.78


ความคิดเห็นที่ 10 (2122821)
ขอบคุณที่นำข้อมูลมาให้
ผู้แสดงความคิดเห็น บัง (ผ28618-at-ahc-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-27 10:09:36 IP : 202.143.146.153


ความคิดเห็นที่ 11 (2127609)
กระผมขอ  รูปและการนำไปใช้งานหน่อยน่ะครับ   จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม
ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษา (onizukamk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-12 12:40:24 IP : 202.151.4.17


ความคิดเห็นที่ 12 (2128532)
ขบคุนมากนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นักเรียน (poysian_rak-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-15 19:50:27 IP : 110.49.146.163


ความคิดเห็นที่ 13 (2129061)

ขอบคุณมากๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น underkid วันที่ตอบ 2010-11-17 08:59:38 IP : 125.26.183.2


ความคิดเห็นที่ 14 (2136201)
thank you
ผู้แสดงความคิดเห็น ....... วันที่ตอบ 2010-12-12 18:06:28 IP : 118.173.5.106


ความคิดเห็นที่ 15 (2143730)

ขอบคุณคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เเนนนี่ วันที่ตอบ 2011-01-09 11:06:47 IP : 118.174.97.128


ความคิดเห็นที่ 16 (2148461)

  จัย คับ ^^

ผู้แสดงความคิดเห็น noname วันที่ตอบ 2011-01-26 16:48:24 IP : 192.168.1.15


ความคิดเห็นที่ 17 (2150362)

เป็นข้อมูลที่ดีมากเหมาะกับการศึกษาและใช้งาน

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2011-02-03 10:31:34 IP : 58.137.51.199


ความคิดเห็นที่ 18 (2151444)
รวมค่าขนส่งค่าระวางส่งอุดรธานีคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น สมคิดวัสดุภัณท์ (sarawut-G8-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-02-07 12:50:34 IP : 223.205.11.150


ความคิดเห็นที่ 19 (2184316)
สายไฟthwไส่ท่อเดินใต้ดินได้ไหมครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น kai วันที่ตอบ 2011-06-07 08:21:32 IP : 118.172.212.128


ความคิดเห็นที่ 20 (2187720)

ขอบคุณที่ทำให้ผมได้ส่งรายงาน  ความรู้มากจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น node วันที่ตอบ 2011-06-18 14:13:44 IP : 110.49.248.118


ความคิดเห็นที่ 21 (2193064)
ขอบคุนมากคับผมอยู่ต่างจังหวัดชนิดของสายไฟจึงไช้แบบจำกัดไนวงแคบเริยได้รู้จักสายหลากหลายขึ้นขอบคุนมากคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น gong-ชุมพร วันที่ตอบ 2011-07-05 13:24:55 IP : 183.89.142.174


ความคิดเห็นที่ 22 (2193425)

ไม่รู้เรื่องครับ ไม่ได้อ่าน 55555555555555555+

ผู้แสดงความคิดเห็น SaPaPou วันที่ตอบ 2011-07-06 14:42:19 IP : 61.90.167.50


ความคิดเห็นที่ 23 (2195302)
เป็นข้อมูลที๋ดีมากและยากเพิ่มข้อมูลใหม่ๆๆอยู่ตลอดมันดีหรับคนทั่วไปและนักศึกษา
ผู้แสดงความคิดเห็น สนเก้าตน (con9ton-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-12 22:37:18 IP : 110.49.250.106


ความคิดเห็นที่ 24 (2198732)
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ต๋อง วันที่ตอบ 2011-07-24 15:00:07 IP : 10.0.3.218


ความคิดเห็นที่ 25 (2199004)

ดีเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มิน้ท วันที่ตอบ 2011-07-25 13:12:51 IP : 180.183.206.103


ความคิดเห็นที่ 26 (2205865)

ดีครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย สระ บุณถิ่น วันที่ตอบ 2011-08-15 09:12:19 IP : 202.29.55.86


ความคิดเห็นที่ 27 (2206036)
ขอบคุณคร่า
ผู้แสดงความคิดเห็น Maki วันที่ตอบ 2011-08-15 16:24:13 IP : 172.168.1.224


ความคิดเห็นที่ 28 (2211603)
ขอบคุณมากคราบ
ผู้แสดงความคิดเห็น aa วันที่ตอบ 2011-09-01 12:40:13 IP : 124.121.207.233


ความคิดเห็นที่ 29 (2238614)

มอส♥เ,

ผู้แสดงความคิดเห็น 5 5 5 ไอ่ลอก วันที่ตอบ 2011-12-15 13:45:36 IP : 118.172.83.201


ความคิดเห็นที่ 30 (2238615)

มอส♥เ,

ผู้แสดงความคิดเห็น 5 5 5 ไอ่ลอก วันที่ตอบ 2011-12-15 13:45:37 IP : 118.172.83.201


ความคิดเห็นที่ 31 (2238616)

มอส♥เ,

ผู้แสดงความคิดเห็น 5 5 5 ไอ่ลอก วันที่ตอบ 2011-12-15 13:45:37 IP : 118.172.83.201


ความคิดเห็นที่ 32 (2238617)

มอสเล

ผู้แสดงความคิดเห็น 5 5 5 ไอ่ลอก วันที่ตอบ 2011-12-15 13:49:59 IP : 118.172.83.201


ความคิดเห็นที่ 33 (2238618)

บ่าโม๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอีเรียวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น จาก โอ๋ ม.2/2 วันที่ตอบ 2011-12-15 13:51:06 IP : 118.172.83.201


ความคิดเห็นที่ 34 (2238619)

บ่าโม๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอีเรียวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น จาก โอ๋ ม.2/2 วันที่ตอบ 2011-12-15 13:51:06 IP : 118.172.83.201


ความคิดเห็นที่ 35 (2257880)

 ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น adp วันที่ตอบ 2012-03-03 10:10:03 IP : 58.9.143.166


ความคิดเห็นที่ 36 (2295636)

ดเท้าเเดเด้เด่าเเ

ผู้แสดงความคิดเห็น ห้าสวเด้เดเ วันที่ตอบ 2012-08-22 09:56:22 IP : 183.88.8.188


ความคิดเห็นที่ 37 (2321973)

ขอบคุนจะที่ทำให้ไม่รู้เรื่องเลยเว้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น นาน่า(นะจะ) วันที่ตอบ 2012-12-19 14:50:10 IP : 182.53.44.236


ความคิดเห็นที่ 38 (2355697)

 ขอบคุนคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กิตติพงษ์ (Kittipongboonphong-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-07 20:33:47 IP : 110.49.233.14


ความคิดเห็นที่ 39 (3758044)

เพึ่อเอามาไช้เป็นบดเรียน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาวดวงเดั่น (soudtihuk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-08 19:38:06 IP : 115.84.117.21


ความคิดเห็นที่ 40 (3888291)

 thank bampton.xyz

ผู้แสดงความคิดเห็น bogy (bogyafoo-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-27 11:20:38 IP : 185.93.181.87


ความคิดเห็นที่ 41 (4085960)
I don’t think you should take this so personally or frame the situation as a matter of “taking sides.” It’s business, not personal. Take a deep breath and let everyone know that you have capacity to take on more work. Some of my most worthwhile assignments have stemmed from an offhand mention in the kitchen or the ladies room that I have some free time and not from the official assignment person. Be creative and good luck. bvlgari ring zero replica http://www.bzero1jewelry.net/
ผู้แสดงความคิดเห็น bvlgari ring zero replica (lqpxhbvi-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-25 12:01:35 IP : 113.66.41.119[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2006-2016 All Rights Reserved.